Uusia investointeja Sisuwoodilla

Sisuwood Oy on hakenut yrityksen kehittämisavustusta investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin. NewSisuwood – hankkeessa haetaan teknologia- ja toimintataparatkaisuilla kestävien kasvuedellytysten uudistamista Sisuwood Oy:lle.

Euroopan unionin osarahoittaman NewSisuwood vaihe 1-hankkeen päätavoitteena on luoda parhaat edellytykset Sisuwood Oy:n liiketoiminnan kasvattamiselle ja kehittymiselle uusien investointi- sekä kehittämistoimenpiteiden myötä. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää Sisuwood Oy:n kestävän kehityksen toimintaa uudistamalla yrityksen logistiikkaa sekä prosessitehokkuutta. Hankkeen osatavoitteena on myös uudistaa Sisuwood Oy:n toimintaa siten, että se tukee yrityskauppojen myötä rakentunutta konsernin kasvu- ja kehitysstrategiaa.