Sisuwoodin juuret on Savon sydämessä Juvalla

Juvalla on tunnetusti valmistettu laadukkaita sisustustuotteita teollisesti jo 1970-luvulta alkaen. Tuotteiden laatu, kestävyys ja hyvä materiaalien tuntemus liitettynä moderniin ja ajan mukaiseen valmistusteknologiaan on ollut aina valmistuksen peruslähtökohta.

Juvako Oy, Juvart Oy, Vivart Oy, Taso 2002 Oy huonekalut olivat aikansa suomalaisia laatutuotteita, jotka edelleen palvelevat käyttäjiään. Sopimusvalmistus ja projektikalustaminen kuuluivat jo tuolloin juvalaisten yritysten osaamisalueeseen, niin kotimarkkinoilla kuin viennissäkin.

Sisuwood Oy perustamisvaiheessa v. 2006 oltiin tilanteessa, jossa kansainvälinen kilpailu koetteli käsityövaltaista puuteollisuuden vientitoimialaa Suomessa varsin kovalla kädellä. Perinteisten kodinhuonekalujen valmistus siirtyi nopeaan tahtiin halvemman kustannustason maihin Euroopassa ja Aasiassa. Huonekalujen vahvasta vientimaasta tuli muutaman vuoden aikavälillä huonekalujen tuontimaa. Kotimaisessa rakennusteollisuudessa oli tuolloin kuitenkin voimakas kasvuvaihe. Telakoiden hyvästä tilauskannasta, voimakkaasta asunto- ja vapaa-ajanrakentamisesta sekä väestön keskittymisestä kasvukeskuksiin johtuvasta toimitilarakentamisesta oli tullut kotimaahan vahva rakentamisen buumi. Samalla 1960-70- lukujen rakennuskanta niin asunto- kuin toimitiloissa valtakunnallisesti vaati ajanmukaistamista ja uudistamista ajanmukaiseksi.

Sisuwoodin liikeidea perustui mainittuihin rakentamisen neljään osa-alueeseen, joista varsin nopeasti toiminnan käynnistyttyä tärkeimmäksi muodostui toimitilarakentaminen uudis- ja saneerauskohteissa. Näkyvyys, avoimuus, korkea laatu, helppo tavoitettavuus, kaiken kattava vastuu omasta toiminnasta ja suomalaisen kulttuurin tuntemus ovat tekijöitä, joilla heti toiminnan alusta lähtien on ollut merkittävä osa menestyksestä.

Ensimmäisen vuoden 600 t€ liikevaihdon jälkeen on yritys siitä kasvanut 15 vuoden aikana yhdeksi Suomen merkittävämmäksi toimijaksi toimialallaan. Jatkuvasti laitekantaan investoiden ja toimitilojaan laajentaen on Sisuwood kehittynyt asiakaskunnan parissa vahvaksi ja uskottavaksi asiansa hoitavaksi yritykseksi. Henkilöstön rooli kaikissa tehtäväkuvissa ollut merkittävässä roolissa yrityksen kasvussa ja kehityksessä koko toimintahistorian ajan. Yrityksestä on tullut moderni työpaikka, jossa viihdytään ja jonne halutaan tulla töihin Juvalta, muualta Etelä-Savosta ja koko Suomesta, sekä jopa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Henkilöstön kouluttaminen, mahdollisuus urakehitykseen yrityksen sisällä ja työhyvinvointitoiminta on tae pienestä vaihtuvuudesta ja sitoutumisesta yrityksen toimintaan. Yrityksen esimies- ja johtavassa asemassa olevat henkilöt yhdessä tuotantohenkilöstön ja yrittäjien kanssa omaavat laajan ja moninaisen puunjalostusteollisuuden osaamiskattavuuden luoden toimivan ja vahvan kokonaisuuden. Yrittäjien tinkimätön arvojärjestys on ”Mennä yrityksen etu edellä” ja se on ollut yksi menestyksen perusperiaatteita. ”Juvan vuoden 2016 yritys” ja maakunnallinen ”Etelä-Savon vuoden 2019 yritys” huomionosoitukset ovat tunnustuksia yrityksen ansiokkaasta toiminnasta.

Juha Kontio
Hallituksen puheenjohtaja
Myynti- ja markkinointi